dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรมสมาคมฯ
dot
bulletประวัติเภสัชกรรมสมาคมฯ
bulletนายกเภสัชกรรมสมาคม
bulletคณะกรรมการอำนวยการ
bulletการดำเนินงาน
bulletแผนที่/ที่ตั้ง
bulletปฏิทินกิจกรรม
dot
การสมัครสมาชิก ภสท
dot
bulletค่าบำรุงสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
bulletเอกสารประกอบการสมัคร
bulletดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
dot
บริการสมาชิก
dot
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletPhAt TV
bulletสังคมเภสัชกร
dot
FAPA CP
dot
bulletMessage from the president
bulletFAPA-CP from 1997-present
bulletMemorandum of College
bulletThe Guide to Training/Examination in Pharmaceutical Care
bulletSAP-Guide to Training-Exam
bulletQualifications examiners,preceptors
bulletManagement Fee FAPA-CP
bulletPT-Guide to training-Exam
bulletAdmission
bulletFees-Registration
dot
FAPA 2016
dot
bulletFAPA 2016 Registration
bulletFAPA 2016 Registration/ Coupon
bulletRegistration for Lunch Symposium 11 Nov 2016
bullet Registration for Lunch Symposium 12 Nov 2016
bulletpre-congress : Option 1
bulletpre-congress : Option 2
bulletpre-congress : Option 3
bulletpre-congress : Option 4
bulletpre-congress : Option 5
bulletpre-congress : Option 6
dot
ล็อกอิน เพื่อทำ CPE
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
CPE Online
dot
bulletMonoclonal antibodies to PCSK9, the new class of injectable cholesterol-lowering drugs, from bench to bedside
bulletคำถาม CPE
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
bulletคณะกรรมการ/หลักเกณฑ์
dot
Newsletter

dot
dot
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletองค์การเภสัชกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletสภาเภสัชกรรม
bulletสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
bulletศูนย์เภสัชสนเทศ
bulletศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง CCPE
bulletเช็คเครดิต CPE
dot
คณะเภสัชศาสตร์
dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
bulletมหาวิทยาลัยศิลปากร
bulletมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
bulletมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยสยาม
bulletมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
bulletมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
bulletมหาวิทยาลัยรังสิต
bulletมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dot
หนังสือพิมพ์/Newsletters
dot
bulletBangkokPost
bulletThe Nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletไทยโพสต์
dot
สำนักข่าวต่างประเทศ
dot
bulletThe New York Time
bulletBBC News
bulletCNN
dot
วิทยุออนไลน์/ Radio online
dot
bulletFM 95.0
bulletFM 96.5
bulletFM 97.5
bulletFM 99.0
bulletFM 100.5
bulletFM 107.0


โรงงานเภสัชกรรมทหาร
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์


การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1.  เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2.  เป็นองค์กรผู้แทนของเภสัชกรในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

3.  ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

4.  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก

5.  ส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิก

6.  ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

7.  บริการให้ความรู้ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการเภสัชกรรม

8.  ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม

9.  ให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรม และการสาธารณสุข

           ..... ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง .......

 

การดำเนินงาน

คณะกรรมการอำนวยเภสัชกรรมสมาคมฯ  ในจำนวนนี้นายกสมาคมและกรรมการอีก 17 คน มาจากจากเลือกตั้งทั่วไปจากสมาชิก และแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกรวมไม่เกิน 35 คน ซึ่งส่วนหนึ่งแต่งตั้งเพิ่มเติมโดยเลือกผู้แทนจากองค์กรสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม (เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม)  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการ มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รายได้หลักมาจากค่าบริการสถานที่ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และค่าบำรุงสมาชิก

 

เภสัชกรรมสมาคมฯ ทำอะไรแทนท่าน

    เภสัชกรรมสมาคมฯ เป็นตัวแทนของเภสัชกรเป็นแหล่งรวมพลังในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรมเป็นเวทีให้เภสัชกรได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอบรมและเผยแพร่ความรู้แก่เภสัชกรเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงทำให้เภสัชกรเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

       .....  ออกวารสารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  (ฉบับยาน่ารู้)

       .....  จัดประชุมวิชาการเภสัชกรรม

       .....  จัดประชุมสัมมนาวิชาชีพ

       .....  บริการสันทนาการ

       .....  จัดสันทนาการและการสังสรรค์ระหว่างสมาชิก

       .....  ให้ความรู้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

       .....  ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสมาชิก

       .....  การฌาปนกิจสงเคราะห์

       .....  ประสานงานกับกลุ่มชมรมต่างๆ ของเภสัชกร

       .....  เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

       .....  เป็นผู้แทนใน  FAPA และ FIP

       .....  เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน

       .....  ช่วยเหลือสังคมในนามเภสัชกร

       .....  จัดทำทำเนียบสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ

       .....  ออกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพ

                           ฯลฯ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.