dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรมสมาคมฯ
dot
bulletประวัติเภสัชกรรมสมาคมฯ
bulletนายกเภสัชกรรมสมาคม
bulletคณะกรรมการอำนวยการ
bulletการดำเนินงาน
bulletแผนที่/ที่ตั้ง
bulletปฏิทินกิจกรรม
dot
การสมัครสมาชิก ภสท
dot
bulletค่าบำรุงสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
bulletเอกสารประกอบการสมัคร
bulletดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
dot
บริการสมาชิก
dot
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletPhAt TV
bulletสังคมเภสัชกร
dot
FAPA CP
dot
bulletMessage from the president
bulletFAPA-CP from 1997-present
bulletMemorandum of College
bulletThe Guide to Training/Examination in Pharmaceutical Care
bulletSAP-Guide to Training-Exam
bulletQualifications examiners,preceptors
bulletManagement Fee FAPA-CP
bulletPT-Guide to training-Exam
bulletAdmission
bulletFees-Registration
dot
FAPA 2016
dot
bulletFAPA 2016 Registration
bulletFAPA 2016 Registration/ Coupon
bulletRegistration for Lunch Symposium 11 Nov 2016
bullet Registration for Lunch Symposium 12 Nov 2016
bulletpre-congress : Option 1
bulletpre-congress : Option 2
bulletpre-congress : Option 3
bulletpre-congress : Option 4
bulletpre-congress : Option 5
bulletpre-congress : Option 6
dot
ล็อกอิน เพื่อทำ CPE
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
CPE Online
dot
bulletMonoclonal antibodies to PCSK9, the new class of injectable cholesterol-lowering drugs, from bench to bedside
bulletคำถาม CPE
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
bulletคณะกรรมการ/หลักเกณฑ์
dot
Newsletter

dot
dot
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletองค์การเภสัชกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletสภาเภสัชกรรม
bulletสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
bulletศูนย์เภสัชสนเทศ
bulletศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง CCPE
bulletเช็คเครดิต CPE
dot
คณะเภสัชศาสตร์
dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
bulletมหาวิทยาลัยศิลปากร
bulletมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
bulletมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยสยาม
bulletมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
bulletมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
bulletมหาวิทยาลัยรังสิต
bulletมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dot
หนังสือพิมพ์/Newsletters
dot
bulletBangkokPost
bulletThe Nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletไทยโพสต์
dot
สำนักข่าวต่างประเทศ
dot
bulletThe New York Time
bulletBBC News
bulletCNN
dot
วิทยุออนไลน์/ Radio online
dot
bulletFM 95.0
bulletFM 96.5
bulletFM 97.5
bulletFM 99.0
bulletFM 100.5
bulletFM 107.0


โรงงานเภสัชกรรมทหาร
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์


นายกเภสัชกรรมสมาคม

นายกเภสัชกรรมสมาคมฯ อดีต-ปัจจุบัน

2472-2477          พระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.ชาย  ชุมแสง

2477-2479           ขุนเภสัชการโกวิท (บุญเกิด เอฬะกานนท์

2480-2484           ภก.ดร.ตั้ว ลพานุกรม 

2485-2487           ภก..ดร.จำลอง สุวคนธ์ 

2488                   ภก.ดร.แวว ผลวัฒนะ 

2489                   ภก.ดร.เกษม ปังศรีวงศ์ 

2490-2499           ภก..ดร.จำลอง สุวคนธ์ 

2500-2504           ภก..ดร.ชลอ โสฬสจินดา

2505-2511           ภก..ดร.ไฉน สัมพันธารักษ์

2512-2518           ภก....ดร.สามารถ อังศุสิงห์ 

2519-2520           ภก.พล..ดร.ประเสริฐ ธีรคุปต์ 

2521-2524           ภก.พล..สุนันท์ โรจนวิภาต 

2525-2528           ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา

2529-2532           ภก.รศ.บุญอรรถ สายศร

2533-2536           ภก..(พิเศษ)ดร.จอมจิน จันทรสกุล

2537-2540           ภก..ดร.สมพล ประคองพันธ์

2541-2544           ภก.รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

2545-2549           ภก.รศ.ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร

2550-ปัจจุบัน        ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม

 


 

ประวัติ ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม

 

 

Mr. Teera Chakajnarodom

Managing Director OLIC Distribution

Mr. Teera  Chakajnarodom has been in the pharmaceutical industry since 1972, when he jointed Roche Thailand-Diethelm & Co.,Ltd as medical representative. Since then Teera has become one of the most respected integrated marketing professionals in Thailand’s pharmaceutical industry, with an exceptional base of knowledge and experience in all aspects of the industry-of the marketing and distribution networks, the Thai FDA regulatory and approval processes, and of the most influential people who participate in this industry in Thailand.

Teera was Managing Director of T.O.Chemicals from 1979 to 1984 and then joined the newly founded OLIC in 1984. He has been a driving force in this company since that time.

Teera holds a Bachelor of Science degree in Pharmacy from Mahidol University. He has a Master of Management degree from Sasin Graduate Institute of Business Administration (GIBA) of Chulalongkorn University, Thailand's most respected university. In an extended senior management course of study, Teera was awarded a Certificate, Integrated Marketing for Asia-Pacific Companies from the Haas School of Business, University of California, Berkeley and Leadership Program from INSEAD, Singapore.

Today, in addition to his duties as Managing Director OLIC Distribution, Teera is currently the President of the Pharmaceutical Research & Manufacturers Association (PReMA), President of the Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage and Chair of the Samaritans of Thailand.

Teera shares his expertise from decades of experience in the pharmaceutical field by devoting his leisure as a contributing writer for the PharMarketing column of BrandAge a renown marketing magazine and Pharma Trend in The Medicine Journal.

Teera is a regular guest lecturer to the Faculty of Pharmacy, Mahidol  University in Bangkok; to the Faculty of Pharmacy, Rangsit University in Pathumthani; to the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University in Phitsanoluk, Thailand; and to the Faculty of Pharmacy, Ubonratchathani University in Ubonratchathani, Thailand.

 

เภสัชกรธีระ  ฉกาจนโรดม

BSC(Pharm),  MM Sasin

กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่าย

 

            คุณธีระ  ฉกาจนโรดม ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมยา โดยเริ่มจากการเป็นผู้แทนผลิตภัณฑ์ แผนกโรช ประเทศไทย ภายใต้บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด ในปี พ.ศ. 2515  นับแต่นั้นมาก็ได้ก้าวมาเป็นบุคคลหนึ่ง ที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพการตลาดเชิงบูรณาการ ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ทั้งนี้คุณธีระมีพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ในทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมยา ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต และเครือข่ายการกระจายสินค้า กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ คุณธีระเป็นบุคคลที่เป็นที่นับถือในวงการอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

 

            คุณธีระ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.โอ. เคมิคอลส์ (1979) จำกัด ในระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึง 2527 หลังจากนั้นก็เข้าร่วมกับบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 นั้นเอง และได้เป็นกำลังสำคัญของบริษัทมาจวบจนปัจจุบัน

 

            คุณธีระ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโทด้านการจัดการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมสำหรับผู้บริหารอาวุโสในด้านการตลาดเชิงบูรณาการ สำหรับธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกจาก Haas School of Business ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์กเลย์ สหรัฐอเมริกาและหลักสูตรภาวะผู้นำจาก INSEAD  ณ ประเทศสิงคโปร์

 

            ปัจจุบัน นอกจากตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่ายแล้ว คุณธีระยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์  และนายกสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย องค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพจิตแก่ผู้มีความทุกข์

 

            กิจกรรมยามว่างของคุณธีระ คือ การแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายทศวรรษในวงการยา โดยการเป็นคอลัมนิสต์ ให้แก่คอลัมน์ PharMarketing ของนิตยสารด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงอย่าง BrandAge และ Phama Trends ในนิตยสารวงการยา และเป็นวิทยากรพิเศษของคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหลายสถาบัน  และกิจกรรมระหว่างประเทศ ภก.ธีระ เป็นวิทยากรรับเชิญในระดับอาเซียน โดยองค์กรต่างประเทศCopyright © 2010 All Rights Reserved.