dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรมสมาคมฯ
dot
bulletประวัติเภสัชกรรมสมาคมฯ
bulletนายกเภสัชกรรมสมาคม
bulletคณะกรรมการอำนวยการ
bulletการดำเนินงาน
bulletแผนที่/ที่ตั้ง
bulletปฏิทินกิจกรรม
dot
การสมัครสมาชิก ภสท
dot
bulletค่าบำรุงสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
bulletเอกสารประกอบการสมัคร
bulletดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
dot
บริการสมาชิก
dot
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletPhAt TV
bulletสังคมเภสัชกร
dot
FAPA CP
dot
bulletMessage from the president
bulletFAPA-CP from 1997-present
bulletMemorandum of College
bulletThe Guide to Training/Examination in Pharmaceutical Care
bulletSAP-Guide to Training-Exam
bulletQualifications examiners,preceptors
bulletManagement Fee FAPA-CP
bulletPT-Guide to training-Exam
bulletAdmission
bulletFees-Registration
dot
FAPA 2016
dot
bulletFAPA 2016 Registration
bulletFAPA 2016 Registration/ Coupon
bulletRegistration for Lunch Symposium 11 Nov 2016
bullet Registration for Lunch Symposium 12 Nov 2016
bulletpre-congress : Option 1
bulletpre-congress : Option 2
bulletpre-congress : Option 3
bulletpre-congress : Option 4
bulletpre-congress : Option 5
bulletpre-congress : Option 6
dot
ล็อกอิน เพื่อทำ CPE
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
CPE Online
dot
bulletMonoclonal antibodies to PCSK9, the new class of injectable cholesterol-lowering drugs, from bench to bedside
bulletคำถาม CPE
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
bulletคณะกรรมการ/หลักเกณฑ์
dot
Newsletter

dot
dot
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletองค์การเภสัชกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletสภาเภสัชกรรม
bulletสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
bulletศูนย์เภสัชสนเทศ
bulletศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง CCPE
bulletเช็คเครดิต CPE
dot
คณะเภสัชศาสตร์
dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
bulletมหาวิทยาลัยศิลปากร
bulletมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
bulletมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยสยาม
bulletมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
bulletมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
bulletมหาวิทยาลัยรังสิต
bulletมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dot
หนังสือพิมพ์/Newsletters
dot
bulletBangkokPost
bulletThe Nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletไทยโพสต์
dot
สำนักข่าวต่างประเทศ
dot
bulletThe New York Time
bulletBBC News
bulletCNN
dot
วิทยุออนไลน์/ Radio online
dot
bulletFM 95.0
bulletFM 96.5
bulletFM 97.5
bulletFM 99.0
bulletFM 100.5
bulletFM 107.0


โรงงานเภสัชกรรมทหาร
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์


นายกเภสัชกรรมสมาคม

นายกเภสัชกรรมสมาคมฯ อดีต-ปัจจุบัน

2472-2477          พระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.ชาย  ชุมแสง

2477-2479           ขุนเภสัชการโกวิท (บุญเกิด เอฬะกานนท์

2480-2484           ภก.ดร.ตั้ว ลพานุกรม 

2485-2487           ภก..ดร.จำลอง สุวคนธ์ 

2488                   ภก.ดร.แวว ผลวัฒนะ 

2489                   ภก.ดร.เกษม ปังศรีวงศ์ 

2490-2499           ภก..ดร.จำลอง สุวคนธ์ 

2500-2504           ภก..ดร.ชลอ โสฬสจินดา

2505-2511           ภก..ดร.ไฉน สัมพันธารักษ์

2512-2518           ภก....ดร.สามารถ อังศุสิงห์ 

2519-2520           ภก.พล..ดร.ประเสริฐ ธีรคุปต์ 

2521-2524           ภก.พล..สุนันท์ โรจนวิภาต 

2525-2528           ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา

2529-2532           ภก.รศ.บุญอรรถ สายศร

2533-2536           ภก..(พิเศษ)ดร.จอมจิน จันทรสกุล

2537-2540           ภก..ดร.สมพล ประคองพันธ์

2541-2544           ภก.รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

2545-2549           ภก.รศ.ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร

2550-2555           ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม

2556-ปัจจุบัน         ภก.รศ.ดร. สินธุชัย แก้วกิตติชัย

 


 

นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ คนปัจจุบัน

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
MR.SINDHCHAI KEOKITICHAI, B. Sc. In Pharm, R. Ph., M. Phil., Ph. D. (London, UK)

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ก่อนจะย้ายครอบครัวลงไปที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัสงขลา ได้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา (พ.ศ. ๒๔๙๕๒๕๐๐) และโรงเรียนแสงทองวิทยาแห่งคณะนักบวชซาเลเซียน (พ.ศ. ๒๕๐๐๒๕๐๘) ในอำเภอหาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๕๐๘๒๕๑๐ ต.อ. รุ่นที่ ๒๘) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพพระมห่านคร ก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (เตรียมเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์ ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๐๒๕๑๕) นับเป็น ภ.บ. รุ่นที่ ๒๙ หรือเภสัชกรรุ่นที่ ๕๑ ของประเทศไทย

ประวัติการรับราชการ

   เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย เริ่มเข้ารับราชการในตำแห่งอาจารย์ตรีประจำคณะเภสัชศาสตร์ (ภาควิชาชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และเป็นอาจารย์โทในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ก่อนที่จะลาศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในระดับ M. Phil./Ph. D. ที่ Chelsea College, University of London (ปัจจุบันได้ผนวกรวมกันกับ King’s College และ Queen Elizabeth College เป็น King’s of London) ระหว่างปี ฑ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๒๓ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเน้นทางด้าน Medical Sciences in Haematological Enzymes and Kinetics (Pathology and Genetics) และเดินทางกลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์เอก ประจำคณะเภสัชศาสตร์ (ภาควิชาชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓๒๕๓๑ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ได้เลื่อนตำแหน่งและรับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (ระดับ ๙) และหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี (พ.ศ. ๒๕๒๘๒๕๓๑) ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นกรรมการ/อนุกรรมการด้านต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นทางด้าน Health Human Resource Planning and Development (WHO) และ Budgeting Planning and Estimates (สำนักงบประมาณ) เป็นอาทิ โดยมี เภสัชกร รองศาสตารจารย์ ดร. ประโชติ เปล่งวิทยา และ เภสัชกร รองศาสตรารจารย์ บุญอรรถ สายศร เป็น Mentors หลัก

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติเห็นชอบให้ขอยืมตัวและรับโอนย้าย เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย มาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๑๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๓๒๕๕๑) และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐๒๕๔๒ ก่อนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนที่จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถพิเศษจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอตัวให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมกับวางรากฐานในการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ จนสามารถลุล่วงด้วยดี พร้อมกับวางแผนพัฒนาระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๘๙ ให้ เช่นเดียวกันกับที่เคยจัดทำไว้ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ตลอดช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑๒๕๕๙ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ได้ดำเนินการวางแผนด้านงบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างอาหารเรียนและปฏิบัติการจำนวน ๙ หลังสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจำนวน ๒ หลัง สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการการศึกษาทางเภสัชศาสตร์อและสุขภาพที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค AEC

   ปัจจุบัน เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ดำรงตำแหน่งนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสภาเภสัชกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็น President of WHO–SEARPHAARM Forum associated with FIP และเป็น Council Members ของทั้ง FIP และ FAPA

 

MR.SINDHCHAI KEOKITICHAI,
B. Sc. In Pharm, R. Ph., M. Phil., Ph. D. (London, UK)

     Pharmacist Associate Professor Dr.SinchaiKaewkitchai was born on January 20, 1948 in Bangrak District, Bangkok. Before moving the family to Hat Yai district, Hat Yai district, PhanomKhaKha was initially graduated from Kobkarn School (1952-1957) and SangtongWitthaya School of the Salesian Congregation In Hat Yai District And the high school (1965-1967, Issue 28) at Phayathai Preparatory School, Bangkok, Thailand. Before entering university education at the University of Medicine. (Preparation of pharmacy Faculty of Medical Sciences It was renamed Mahidol University. (Faculty of Pharmacy In the Chulalongkorn University) between 1967 and 1972) is the 29th edition of the Thai Pharmacists of Thai Medicine or Pharmacists.

History of Government service

     Pharmacist Associate Professor Dr.SinichaiKaitakichai began his career as a teacher in the Faculty of Pharmacy. (Department of Biochemistry), Chulalongkorn University in 1972, and Master's Degree in 1974, before leaving for the UK M. M. Phil./Ph. D. at Chelsea College. , University of London (now merged with King's College and Queen Elizabeth College, King's of London), between 1975 and 1980. Prior to graduating, he focused on Medical Sciences in Haematological Enzymes and Kinetics (Pathology and Genetics) and return to the position of Master Faculty of Pharmacy (Department of Biochemistry), Chulalongkorn University

     Between 1980 and 1988, pharmacist Associate Professor Dr.SinichaiKaitakichai was promoted to the position of Assistant Professor. Associate Professor (Level 9) and Head of Department of Biochemistry (1985-1988), Faculty of Pharmacy Chulalongkorn University Including members of the Faculty of Pharmacy and Chulalongkorn University. Including intensive training in the field of Health Human Resource Planning and Development (WHO) and Budgeting Planning and Estimates (Bureau of the Budget), such as Ph.D., Ph.D., Prachatipongwittaya and pharmacists. Assoc. Prof. Boon AtthaSaenSaen is the main mentor.

     Year 1988, Silpakorn University Has agreed to borrow and transfer pharmacist Associate Professor Dr.SinchaiKaikitichai to serve as dean of the Faculty of Pharmacy (1988-1996 and 2000-2008) and vice versa. Rector for Planning and Development Silpakorn University between 1997-1999 before retired in 2008 before continuing to work in the position of qualified, knowledgeable, up to the year 2554

     Year 2011 Burapha University Ask for help to solve the problem and lay the foundation for pharmacy education until 2016 until it can be done well. Along with the long-term development plan 2011-2011 is the same as that previously prepared at the Faculty of Pharmacy. College of Fine Arts

     Throughout the period 1988-1995, pharmacist Associate Professor Dr.SinChaikajkitkitchai made budget planning and resources of the Faculty of Pharmacy. Silpakorn University And Faculty of Pharmacy Burapa university especially Construction of nine food and study facilities for the Faculty of Pharmacy Silpakorn University and two for the Faculty of Pharmacy. Burapha University, Faculty of Pharmacy Burapauniversity It is the largest single building to manage the pharmacy education and health related AEC region.

 

     Currently Pharmacist Associate Professor Dr.SinichChaikajitichai is the President of the Pharmaceutical Association of Thailand. Under the royal patronage And the Council of Pharmacists since 2013 and the President of the WHO-SEARPHAARM Forum associated with the FIP and the Council Members of both FIP and FAPA.Copyright © 2010 All Rights Reserved.