dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรมสมาคมฯ
dot
bulletประวัติเภสัชกรรมสมาคมฯ
bulletนายกเภสัชกรรมสมาคม
bulletคณะกรรมการอำนวยการ
bulletการดำเนินงาน
bulletแผนที่/ที่ตั้ง
bulletปฏิทินกิจกรรม
dot
การสมัครสมาชิก ภสท
dot
bulletค่าบำรุงสมาชิก
bulletสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
bulletเอกสารประกอบการสมัคร
bulletดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
dot
บริการสมาชิก
dot
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletPhAt TV
bulletสังคมเภสัชกร
dot
FAPA CP
dot
bulletMessage from the president
bulletFAPA-CP from 1997-present
bulletMemorandum of College
bulletThe Guide to Training/Examination in Pharmaceutical Care
bulletSAP-Guide to Training-Exam
bulletQualifications examiners,preceptors
bulletManagement Fee FAPA-CP
bulletPT-Guide to training-Exam
bulletAdmission
bulletFees-Registration
dot
FAPA 2016
dot
bulletFAPA 2016 Registration
bulletFAPA 2016 Registration/ Coupon
bulletRegistration for Lunch Symposium 11 Nov 2016
bullet Registration for Lunch Symposium 12 Nov 2016
bulletpre-congress : Option 1
bulletpre-congress : Option 2
bulletpre-congress : Option 3
bulletpre-congress : Option 4
bulletpre-congress : Option 5
bulletpre-congress : Option 6
dot
ล็อกอิน เพื่อทำ CPE
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
CPE Online
dot
bulletMonoclonal antibodies to PCSK9, the new class of injectable cholesterol-lowering drugs, from bench to bedside
bulletคำถาม CPE
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ
bulletคณะกรรมการ/หลักเกณฑ์
dot
Newsletter

dot
dot
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletองค์การเภสัชกรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletสภาเภสัชกรรม
bulletสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
bulletสมาคมเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
bulletศูนย์เภสัชสนเทศ
bulletศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง CCPE
bulletเช็คเครดิต CPE
dot
คณะเภสัชศาสตร์
dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
bulletมหาวิทยาลัยศิลปากร
bulletมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
bulletมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยสยาม
bulletมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
bulletมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
bulletมหาวิทยาลัยรังสิต
bulletมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dot
หนังสือพิมพ์/Newsletters
dot
bulletBangkokPost
bulletThe Nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletไทยโพสต์
dot
สำนักข่าวต่างประเทศ
dot
bulletThe New York Time
bulletBBC News
bulletCNN
dot
วิทยุออนไลน์/ Radio online
dot
bulletFM 95.0
bulletFM 96.5
bulletFM 97.5
bulletFM 99.0
bulletFM 100.5
bulletFM 107.0


โรงงานเภสัชกรรมทหาร
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์


คณะกรรมการ/หลักเกณฑ์

ประกาศการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น

 

            วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาขน ตั้งแต่การเตรียมยา ผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและจำหน่วยยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งการดำเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายฯ วิชาชีพเภสัชกรรมได้พัฒนา และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา

            องค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จึงเห็นสมควรที่จะประกาศเกียรติคุณของเภสัชกรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรวิชาชีพฯ เพื่อแสดงให้ประชาชนได้ประจักษ์ ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรที่มีต่อสังคม ด้วยการตัดสินอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

 

1.    รายนามคณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น และบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

            ภก.พล.ต.สุนันท์  โรจนวิภาต                       ประธานคณะกรรมการ

 

            และกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาต่าง ๆ ดังนี้

ภญ.อุไร  หนุนภักดี

เภสัชกรรมโรงพยาบาล

ภก.วิสุทธิ์  สุริยาภิวัฒน์

เภสัชกรรมชุมชน

ภก.ธีระ  ฉกาจนโรดม

เภสัชกรการตลาด

ภก.ศ.ดร.อำพล  ไมตรีเวช

เภสัชกรการอุตสาหกรรม

ภก.วิศิษฎ์  ประวีณวงศ์วุฒิ

เภสัชกรการคุ้มครองผู้บริโภค (อย.,กรมวิทย์)

ภญ.ผ่องพรรณ  สุเมธวานิชย์

เภสัชกรการคุ้มครองผู้บริโภค (สสจ.)

ภก.ปริญญา  ประยูรสกุล

เภสัชกรด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย

เภสัชกรการศึกษา พัฒนา และวิจัย

ภก.ศ.ดร.สมพล  ประคองพันธ์

เภสัชกรการศึกษา พัฒนา และวิจัย

พล.ต.หญิง ทสพร  เบญจนาค

เภสัชกรสี่เหล่า

 

2.    บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น

1.          กำหนดสาขาเภสัชกรรมที่จะประกาศเกียรติคุณเภสัชกรดีเด่น รวมทั้งจำนวนเภสัชกรดีเด่นในแต่ละสาขา

2.         กำหนดและพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น

3.         ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม

4.         เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

5.         ตัดสินการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นในแต่ละสาขา และแจ้งให้คณะกรรมการจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อดำเนินการต่อไป

 

3.   สาขาที่จะประกาศเกียรติคุณเภสัชกรดีเด่น มี 8 สาขาดังนี้

1.  สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล                                                      

2.  สาขาเภสัชกรรมชุมชน                                                 

3.  สาขาเภสัชกรการตลาด

4.  สาขาเภสัชกรการอุตสาหกรรม

5.  สาขาเภสัชกรการคุ้มครองผู้บริโภค

6.  สาขาเภสัชกรด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์       

7.  สาขาเภสัชกรการศึกษา พัฒนา และวิจัย

8.  สาขาเภสัชกรสี่เหล่า

 

4. เภสัชกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ  จากองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพฯ ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.      จะต้องเป็นสมาชิกของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.       มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพและเป็นที่  ยอมรับของสังคม

3.       มีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพ และอุทิศตนต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและสังคม

4.       มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

 

5.    การเสนอชื่อ 

องค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพฯ สามารถเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่นให้คณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นพิจารณาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.       กรอกแบบเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่นลงในแบบฟอร์มตามที่แนบมา โดยเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่นในสาขาที่กำหนดไว้เพียง 1 สาขาเท่านั้น และเสนอได้ไม่เกิน 2 คน พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดลงบนแบบเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่น(ด้วยกาว)

2.       ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามขององค์กรผู้เสนอชื่อฯ

3.       ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อมายัง

คณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น

สำนักงานเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

6. การตัดสิน และการประกาศผล

การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่คณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นจะแจ้งไปยังเภสัชกรที่ได้รับการคัดเลือกและองค์กรผู้เสนอชื่อโดยตรงและประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในพิธีประกาศเกียรติคุณในงานราตรีเภสัชกรรม (Pharmacy Night) ในการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.